ogłoszenie o przetargu - obiekt hotelowo-wypoczynkowy "Harnaś"

Zakład Usług Turystycznych "TUR-WOLA" Sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie (09-961), przy ul. Fort Wola 22
ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie:
  • prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Korbielowie, gminie Jeleśnia, powiecie żywieckim, województwie śląskim, stanowiącej działki ewidencyjne numer 6388/4 i 6388/6 z obrębu 0002-Korbielów o powierzchni 18.275 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00032376/7; wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli
Nieruchomość, opisana powyżej, położona jest w Korbielowie, przy ul. Leśnej 1 i można ją oglądać do dnia 13.10.2017, po uprzednim ustaleniu terminu (telefon komórkowy 695 4345 06).
Cena wywoławcza: 2,075 mln zł, postąpienie: 25 tys. zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 105.000 zł na konto:

42 1540 1102 2001 5702 8468 0001

oraz złożenie oferty z 60 dniowym okresem ważności w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg HARNAŚ” w Kancelarii Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o., ul. Fort Wola 22 w Warszawie w terminie do 17.10.2017 do godz. 14:00.

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji odbędzie się w dniu 19.10.2017 o godz. 12:00 w siedzibie Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. (ul. Fort Wola 22 w Warszawie).
Warunki Przetargu znajdują się na stronie internetowej http://www.tur-wola.com.pl oraz są możliwe do uzyskania wraz z materiałem informacyjnym w siedzibie Spółki ZUT "Tur-Wola" sp. z o.o. przy ulicy Fort Wola 22 w Warszawie – Duży Biurowiec, IV p., pok. nr 4, telefon (22) 6344168, @: m.wroblewska@tur-wola.com.pl lub telefon (22) 3112505, @: cezary.owczarek@pho.pl

do pobrania:

regulamin zbycia nieruchomości (pdf) zał. nr 1: procedura zbycia nieruchomości (pdf) zał. nr 2: informacja o zbyciu nieruchomości (pdf) zał. nr 3: ogłoszenie prasowe o zbyciu nieruchomości (pdf)

nasi klienci
lista naszych klientów:
więcej...