kontakt

Zakład Usług Turystycznych "Tur-Wola" Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Fort Wola 22
00-961 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000195041
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) w wysokości 3.982.250,00 zł
REGON: 011183325
NIP: 527 10 28 651

tel. 605 885 500, e-mail: e-wocial@tur-wola.com.pl
lub tel. 695 434 506

nasi klienci
lista naszych klientów:
więcej...